Reglement

Reglement fotowedstrijd Tribune Sport Awards Helmond sport in beeld


Artikel 1:
De fotowedstrijd ‘Helmond sport in beeld’ wordt georganiseerd door Stichting Tribune.
Artikel 2:
Iedereen mag deelnemen, ongeacht leeftijd en woonplaats.
Artikel 3:
Alle ingezonde foto’s dienen in de gemeente Helmond genomen te zijn in het jaar 2019.
Artikel 4:
Per fotograaf worden maximaal 5 foto’s toegelaten. Het materiaal kan worden gestuurd naar fotowedstrijd@tribunemagazine.nlGeef een korte omschrijving van de foto en locatie en vermeld uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd). Gebruik voor bestanden groter dan 10Mb de website www.WeTransfer.com (of een soortgelijke filetransfer website).
Artikel 5:
Deelnemen kan door het insturen van digitale kleuren- en/of zwart-witfoto(‘s) in JPG en/of Tiff-formaat en van zo hoog mogelijke resolutie. De foto moet minimaal 1MB groot zijn.
Artikel 6:
Foto’s kunnen worden ingestuurd tot en met 31 december 2019.
Artikel 7:
De foto’s worden beoordeeld door zowel een vakjury als een publieksjury.
Artikel 8:
De vakjury zal in ieder geval bestaan uit Ad Vereijken (eigenaar FotoID, www.fotoid.nl), Johan Bakels (eigenaar BC Fotografie, www.bc-fotografie.nl) en Dave van Hout (eigenaar Dave van Hout Fotografie, www.davevanhout.nl). De foto’s worden anoniem aan de jury voorgelegd om objectiviteit te garanderen.
Artikel 9:
De publieksjury bestaat uit de bezoekers van de expositie die zal plaatsvinden in de Cacaofabriek. Er kan gestemd worden tot en met 8 januari 2020.
Artikel 10:
De winnaars van de vakjuryprijs en publieksprijs worden bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Sport Awards Helmond 2019 op zaterdag 01 februari 2020.
Artikel 11:
Er zal voor de prijswinnaar door de Stichting Tribune een prijs ter beschikking worden gesteld. De maker van de winnende foto ontvangt van zijn foto een grote afdruk. Daarnaast zal deze foto gepubliceerd worden in diverse media.
Artikel 12:
De medewerkers van Tribune en de juryleden (incl. gezinsleden en medewerkers van de bedrijven van de juryleden) zijn van deelname uitgesloten.
Artikel 13:
De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel op vlak van het recht op privacy als op vlak van auteursrechten. Indien de inzender niet de maker is, vermeld dan duidelijk de gegevens van de maker. De maker geldt dan als deelnemer, niet de inzender. Subtiele bewerkingen zijn toegestaan, maar niet zodanig dat de afgebeelde werkelijkheid wordt veranderd. Foto's die niet binnen het kader van de fotowedstrijd passen kunnen door de organisatie zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd verwijderd worden. Ook als blijkt dat er gefraudeerd wordt, zal de betreffende foto zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd gehaald worden.
Artikel 14:
Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de Stichting Tribune het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door de Stichting Tribune. Dit geldt onder meer voor het Tribune Sport Magazine, het Sportcafé, jaarverslagen, boeken, folders, brochures, website en (digitale) nieuwsbrieven die door en voor of in samenwerking met Stichting Tribune geproduceerd worden, (met inbegrip van beelden in artikelen, persberichten die onder verantwoording van Stichting Tribune geplaatst/geproduceerd worden in externe media). Ingezonden werken zullen niet zonder medeweten van de fotograaf worden verstrekt aan derden. Er worden geen vergoedingen verstrekt aan de fotografen voor publicatie van de door hen gemaakte foto’s.
Artikel 15:
Tegen de beslissing van de vakjury en publieksjury is geen bezwaar mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.
Artikel 16:
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement.