Vrijwilligers

Gevraagd

 Vrijwilligers die mee willen helpen aan het tot stand komen                                                  van het TV programma Tribune Sportcafé. 
mail:  info@tribunemagazine.nl

Vrijwilligers voor in de organisatie van Tribune SportAwards.  
Het jaarlijkse Sportgala in het Annatheater. 
mail:  info@tribunemagazine.nl